Aktuality


Přinášíme přehled událostí okolo výběru lokality pro HÚRAO (Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu), které se dotýkají nejen lokality Horka. Za pozornost stojí postoj zastupitelů/kandidátů do zastupitelstva Kraje Vysočina nebo zastupitelů města Třebíč.

V úterý 8. 9. 2020 se konalo jednání zastupitelstva Kraje Vysočina. Na pořadu jednání byl také bod "Stanovisko Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina".