Pozvánka na valnou hromadu spolku 2023

03.11.2023

Vážení členové a příznivci Zdravého domova Vysočina, dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu našeho spolku, která se bude konat v pátek 10. 11. 2023 od 18.00 v restauraci U Kazdů v Budišově.

Program:

  1. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku
  2. Seznámení s předpokládanou činností pro příští měsíce
  3. Přijetí nových členů spolku
  4. Hlasování o výši členského příspěvku na rok 2024
  5. Volba sídla spolku
  6. Volba nové koordinační rady
  7. Diskuze

Vážení členové, žádáme Vás o co nejhojnější účast. Pokud byste se nemohli dostavit osobně, bylo by kvůli hlasování vhodné zplnomocnit zástupce.

I letos budou na valné hromadě srdečně vítáni nejen členové spolku, ale i ti občané starší 15 let, kteří o vstup do Zdravého domova Vysočina uvažují. Přihlášku mohou vyplnit na místě.

Těšíme se na viděnou.

Za koordinační radu spolku

Simona Bernátová
Dagmar Dítětová
Stanislav Maštalíř
Jana Smrčková
Oldřich Svoboda
Jana Švaříčková
Iveta Zedníčková
Rudolf Zíka