HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU

Lokalita Horka, Kraj Vysočina

Lokalita Horka je jednou ze tří v Kraji Vysočina, kde stát hledá hlubinné úložiště. Leží na území městyse Budišov a obcí Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín na rozhraní okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. V okruhu 10 km žije 41768 obyvatel a jde tak o nejlidnatější lokalitu.

Průzkumné území pro hledání úložiště se zde rozkládá na ploše 28,3 km2. Větší část zájmového území se nachází v přírodním parku Třebíčsko a leží na něm několik regionálních a lokálních biokoridorů a biocenter.  

Předpokládaný postup výběru lokalit pro hlubinné úložiště dle SÚRAO

  • 2015 - 2016 - Průzkumné práce v 7 vytipovaných lokalitách
  • 2016 - 2018 - Hloubkové vrty ve vybraných 4 lokalitách
  • po roce 2018 - Výběr 2 finálních lokalit pro hlubinná úložiště
  • 30.6.2020 - Zúžení počtu potenciálních lokalit z 9 na 4

Seminář "Hlubinné úložiště za našimi humny?"

Seminář - setkání starostů a občanských sdružení z lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů, kterým se nelíbí, jakým způsobem stát hledá řešení problému jaderného odpadu, se konal ve středu 30. září 2015 od v Barevné kavárně v Praze. Do programu pořádající Calla - Sdružení pro záchranu prostředí zařadila řadu témat, před kterými již stojíme nebo která nás čekají v následujících měsících.

https://www.nechcemeuloziste.cz/cs/aktuality/seminar-hlubinne-uloziste-za-nasimi-humny.html 

Právní stav v lokalitě Horka - Budišov

Aktuální legislativní stav v lokalitě Horka můžete sledovat na stránkách Nechceme úložiště:

 https://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/