HISTORIE SPOLKU


Srpen 2003

 • Založení občanského sdružení Zdravý domov Vysočina (nyní spolek na základě změny Občanského zákoníku)

 • Podnětem vzniku bylo zveřejnění informace o Budišově jako jedné z možných lokalit, které byly Správou úložišť radioaktivních odpadů vytipovány jako vhodné pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
 • Cílem spolku bylo přispívat k ochraně životního prostředí, přírody a krajiny, provozovat bezplatnou poradenskou a informační činnost, podporovat účast veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí, propagovat směřování k trvale udržitelnému způsobu života regionu a prosazovat principy občanské společnosti.

Přelom 2003/2004

 • Aktivita při navrhování referend k vybudování jaderného úložiště.
 • Výsledek: obyvatelé šesti obcí našeho regionu plány na výstavbu úložiště jednoznačně odmítli a zavázali obecní zastupitelstva k tomu, aby se s využitím všech zákonných prostředků těmto plánům bránila

Květen 2004

 • Pochod pro zdraví

Říjen 2004

 • Veřejně prospěšná akce spojená se symbolickým vysazením lípy 

Květen 2005

 • Pochod pro zdraví 

Květen 2006

 • Pochod pro zdraví 

Leden 2014

 • Transformace občanského sdružení na spolek dle nového Občanského zákoníku.

Leden 2015

 • Spolek znovu zahájil aktivnější činnost v souvislosti s podáním žádosti SÚRAO o stanovení průzkumného území ve všech zamýšlených lokalitách na Ministerstvo životního prostředí.
 • Součástí aktivit je výzva zastupitelstvům k zastavení veškerých kroků, které by mohly vést ke zvýhodnění lokality při konečném výběru, a k aktivnímu odmítnutí vybudování úložiště.

Únor 2015

 • Veřejné debaty v Budišově, Náramči a Rudíkově
 • Veřejná debata v Hodově
 • Cílem debat bylo zprostředkovat široké veřejnosti obcí vyvážené informace o problematice hlubinného uložení jaderného odpadu a o vývoji výběru lokalit pro úložiště
 • Další akce se chystají: panelová debata a hvězdicový pochod proběhnou v dubnu - viz Aktuality