Změní politici přístup k HÚRAO?

14.09.2020

V úterý 8. 9. 2020 se konalo jednání zastupitelstva Kraje Vysočina. Na pořadu jednání byl také bod "Stanovisko Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina". 

Rada Kraje návrh usnesení zpracovaný a předložený zastupiteli za KDU-ČSL MUDr. Kaňkovským a Ing. Kalinou dne 25. 8. 2020 projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení. Na samotném jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina představil a zdůvodnil navrhované usnesení MUDr. Vít Kaňkovský. Pak následovalo vlastní hlasování, které se vyznačovalo poněkud nestandardním průběhem. Pro návrh hlasovalo všech 6 přítomných opozičních zastupitelů KDU- ČSL a dva zastupitelé ODS. Tři další zastupitelé se zdrželi hlasování a zbylých 21 přítomných členů zastupitelstva vůbec nehlasovalo. 

Otázkou je, co tuto většinu krajské reprezentace k takovému jednání vedlo a jak jej interpretovat. Krajští zastupitelé byli asi týden před jednáním zastupitelstva dotčenými obcemi z lokalit Hrádek (Čeřínek) a Horka na Budišovsku informováni o jejich pohledu na HÚRAO a současně byli požádáni o podporu navrhovaného nesouhlasného stanoviska Kraje k tomuto projektu. V reakci na to zaslal den před jednáním představitel sdružení Energetické Třebíčsko p. Jonáš zastupitelům Kraje dopis, kde svým typickým způsobem zastupitele strašil, že takovéto přijaté usnesení by "ohrozilo výstavbu nových jaderných zdrojů v lokalitě Dukovany a ohrozilo energetickou bezpečnost našeho státu." Ptáme se tedy, proč Energetické Třebíčsko neustále spojuje výběr lokality pro HÚRAO se stavbou nového jaderného bloku. Žádné české ani evropské legislativní normy přímo nespojují stavbu jaderného zdroje se stavbou hlubinného úložiště, to znamená, že stavba jaderného bloku není podmíněna výběrem lokality pro HÚRAO. Chceme snad být v Bruselu za každou cenu opět "za Hujery" a kasat se i tím, co není potřeba? Nebo chce pan Jonáš současně jako člen Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) proces vyhledávání lokality pro HÚRAO udržet stůj co stůj v chodu, aby mohl korigovat peněžní toky za různé zakázky tím správným směrem? 

V dopise zastupitelům p. Jonáš rovněž sdělil, že pokud využíváme jadernou energetiku, je zodpovědné vůči budoucím generacím řešit i to, co bude následovat s radioaktivním materiálem po ukončení provozu těchto zařízení. Jinými slovy, dle pana Jonáše, by mělo být od nás v lokalitách zodpovědné nechat si pod naše obce navždy zakopat tisíce tun vysoce toxického materiálu v experimentu, kterému říkáme HÚRAO. Každý evidentně vnímá význam slova "zodpovědnost" diametrálně odlišně. Koncept HÚRAO je dosud nejvíce rozvinut ve Finsku a Švédsku, kde mají zcela odlišnou geografii, hustotu osídlení a jiný právní statut. Souhlas obcí a veřejnosti v regionu je tam základním předpokladem projektu. Pokud vezmeme obvyklou strukturu osídlení české krajiny, je zde koncept HÚRAO téměř nepoužitelný. 

HÚRAO má zajistit trvalé a bezpečné uložení na desítky tisíc let. Máme k dispozici koncept předávaného správcovství a nabízí se technologie následného využití vyhořelého jaderného paliva, které je třeba ověřit. S ukládáním tedy nespěchejme a udělejme to pořádně. Sto let v tomto případě nehraje žádnou roli. 

V nadcházejícím období bude velmi důležité, aby se s podstatou projetu HÚRAO a jeho riziky seznámili zastupitelé, politici a představitelé veřejné moci na všech úrovních. Krajští zastupitelé za KDU-ČSL pod vedením MUDr. Kaňkovského to již udělali a dotčených obcí se zastali. Za to jim patří upřímný dík. Někteří jiní volení zástupci jako např. paní senátorka Žáková takové zastání také přislíbili, ale dosud nenašli odvahu a vhodný okamžik, aby tak učinili. Třeba to ještě napraví.

Zdravý domov Vysočina, z. s. Budišov