Pozvánka na valnou hromadu 2019

09.11.2019

Vážení členové a příznivci Zdravého domova Vysočina, dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu našeho spolku, která se bude konat v pátek 29. 11. 2019 v 18.00 v restauraci U Kostela v Rudíkově. 

Zváni jsou i noví zájemci o členství v našem spolku.


Program

  1. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku
  2. Seznámení s předpokládanou činností pro příští měsíce
  3. Přijetí nových členů spolku
  4. Hlasování o výši členského příspěvku na rok 2020
  5. Volba nové koordinační rady
  6. Diskuze 

Avizované zúžení počtu lokalit, vytipovaných státem pro možné uložení vysoce radioaktivního odpadu, ani letos neproběhlo. Stále jsme jednou z devíti oblastí, které proti tomuto záměru bojují - prostřednictvím zastupitelů a místních spolků.

S přibývajícími léty se členské základny spolků rozšiřují. I letos budou mít občané starší 15 let bez ohledu na místo trvalého bydliště možnost podepsat přihlášku do Zdravého domova Vysočina přímo na valné hromadě.

Vážení členové, žádáme Vás o co nejhojnější účast. Pokud byste se nemohli dostavit osobně, bylo by kvůli hlasování vhodné zplnomocnit zástupce. 

Těšíme se na viděnou se starými i novými členy!