Info leták ZDV březen 2015

08.03.2015

Poslání spolku: zabránit všemi dostupnými prostředky vybudování úložiště na HORCE

Cíle spolku:

  • Poskytovat obyvatelům lokality informace o dění v procesu výběru lokalit pro úložiště.
  • Zapojit obyvatele obcí do aktivního odporu proti úložišti

Hlavní činnosti spolku:

  • Pořádání veřejných setkání, besed a přednášek za účelem vyváženého informování veřejnosti o problematice ukládání jaderného odpadu.
  • Pořádání veřejných akcí za účelem jednoznačného vyjádření nesouhlasného stanoviska k vybudování úložiště.
  • Spolupráce se spolky a nevládními organizacemi působícími v dalších vytipovaných lokalitách v ČR.

Co nechceme:

  • Nečinně přihlížet devastaci naší krajiny a celé komunity.
  • Vzdát se práva na zdravé prostředí, v němž žijeme.
  • Vzdát se práva na respektování našeho názoru ze strany státu.