Úložiště jaderné odpadu
v Horce
NECHCEME!

Aktuality

V sobotu 9. 4. 2022 se po dvouleté covidové přestávce zúčastnilo asi 150 občanů celostátní akce zvané "Den proti úložišti". Ta se letos konala za proměnlivého počasí v budišovském zámeckém parku. Organizátory protestu přijeli podpořit i kolegové z Jaroměřicka (vyřazená lokalita Na Skalním).

Po dvouleté pauze si vás dovolujeme pozvat na celostátní DEN PROTI ÚLOŽIŠTI, který se uskuteční 9. dubna 2022 ve 14:00 v zámeckém parku v Budišově. Srdečně zveme všechny, kterým záleží na zachování naší krajiny a bezpečném životním prostředí.

Vážení členové a příznivci Zdravého domova Vysočina,
dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu našeho spolku, která se bude konat v pátek 26. 11. 2021 od 18:00 v restauraci U Kazdů v Budišově.

Vláda ČR nám toto pondělí nadělila nechtěný dárek, schválila totiž zúžení počtu možných lokalit pro stavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, přičemž naše lokalita Horka postoupila spolu s třemi dalšími do užší fáze výběru. Přesto neklesáme na mysli. Dlouhodobě se snažíme zpochybňovat vlastní koncept hlubinného úložiště a podporu hledáme na...

Přinášíme přehled událostí okolo výběru lokality pro HÚRAO (Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu), které se dotýkají nejen lokality Horka. Za pozornost stojí postoj zastupitelů/kandidátů do zastupitelstva Kraje Vysočina nebo zastupitelů města Třebíč.

Zdravý domov Vysočina

Spolek se již od roku 2003 snaží zabránit všemi dostupnými prostředky vybudování úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Horka.

Naše činnost

  • Pořádání veřejných setkání, besed a přednášek za účelem vyváženého informování veřejnosti o problematice ukládání jaderného odpadu.
  • Pořádání veřejných akcí za účelem jednoznačného vyjádření nesouhlasného stanoviska k vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu.
  • Spolupráce se spolky a nevládními organizacemi působícími v dalších vytipovaných lokalitách v České republiky.

Buďte s námi v kontaktu

Přihlaste se k odběru novinek do vaší e-mailové schránky

Nechceme nečinně přihlížet devastaci naší krajiny a celé komunity.

Nechceme se vzdát práva na zdravé prostředí, v němž žijeme.

Nechceme se vzdát práva na respektování našeho názoru ze strany státu.